Informacje dla uczestników

25 czerwca 2017 – nadsyłanie zgłoszeń (elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie konferencjaratownictwo.pl)

30 czerwca  2017 – nadsyłanie streszczeń

30 czerwca  2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów zgodnie z wymaganiami wydawców poszczególnych czasopism, dostępne na stronie internetowej konferencji.

Pełne opłaty od uczestnika:

1360 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji
  • materiały konferencyjne
  • druk streszczeń
  • posiłki
  • zakwaterowanie
  • obsługę konferencji
  • udział w imprezach towarzyszących

 

Opłata nie obejmuje publikacji artykułów.

Opłatę należy wnieść na konto:

92124032591111001057825422

Bank PEKAO SA

Okręgowe WOPR w Radomiu

26-607 Radom ul. Malczewskiego 22

NIP 796 295 80 69

Regon 145890375

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej

www.konferencjaratownictwo.pl

English