Security Dimensions

Czasopismo Security Dimensions. International and National Studies jest czasopismem wydawanym dwa razy w roku. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r czasopismo ma 6 pkt MNiSW (komunikat z dnia 31 grudnia 2014 r.).
W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w związku z tym tematy podejmowane na łamach czasopisma są liczne. Wśród nich są między innymi:

Teoria nauk o bezpieczeństwie, w tym propozycje redefinicji istotnych pojęć oraz ukazanie zastosowania ważnych teorii dla sekuritologii.
Technologia, np. analiza wykorzystania technicznych aspektów w narodowym i międzynarodowym bezpieczeństwie.
Grupy dyspozycyjne, analiza szkoleń, treningów i pracy grup mundurowych, antyterrorystycznych i innych.
Etyka, analiza etycznych aspektów administracji, prakseologii, sportów walki i innych.

Warunki publikacji: http://apeiron-wydawnictwo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=18&lang=pl

Dodaj komentarz

English