Polish Hyperbaric Research

Czasopismo Polish Hyperbaric Research jest kwartalnikiem zawierającym publikacje naukowe o tematyce związanej z medycyną i techniką hiperbaryczną. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat osiągnięć krajowych ośrodków naukowych i indywidualnych dokonań poszczególnych pracowników nauki działających w powyższych dziedzinach. Ponadto zawiera publikacje przeglądowe i informacyjne o wynikach prac różnych ośrodków naukowo – badawczych krajowych i zagranicznych. Zawiera także publikacje popularnonaukowe. Pismo przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką medycyny i techniki hiperbarycznej.
Od 2011 roku kwartalni wydawany jest jako wydawnictwo bilingual w języku polskimi angielskim. Autor publikacji ponosi opłatę za jej przygotowanie do druku i wydanie, której wysokość jest uzależniona od obszerności przedłożonego redakcji materiału.
Obecnie pismo jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie 5 pkt. oraz 4,28 pkt. w bazie Index Copernicus.

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną Formularz rejestracyjny do dnia 31 lipca 2015 roku

– informacje związane z zasadami publikacji dostęne są na stronie http://www.phr.net.pl/infautor.php

Dodaj komentarz

English