Warunki publikacji

W ramach opłaty konferencyjnej przygotowana zostanie książka streszczeń. Streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2017 r.

Streszczenie prac: w języku  polskim i angielskim  z zaznaczeniem wybranej formy prezentacji, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej komitetu organizacyjnego:
konferencjaratownictwo@gmail.com

Streszczenia będą drukowane w „Książce streszczeń”
Zasady redagowania tekstu streszczenia:
Objętość- max 250słów, jedna strona formatu A4 dla streszczenia w języku polskim i angielskim
Układ pracy:
1 .Imię i nazwisko autora (autorów) z podkreśleniem osoby referującej – czcionka Times New Roman 12punktó
2. Tytuł pracy- pisany wielkimi literami, pogrubiona – czcionka Times New Roman 13punktów
3. Nazwa i adres zakładu pracy – czcionka Times New Roman 9 punktów
4. Tekst streszczenia – czcionka Times New Roman 12 punktów, Interlinia 1.0, justowanie obustronne.

Plakaty: wymiary 1m w poziomie x 1.5m  w pionie

Współpracujemy z czasopismami Czasopismo Logistyka, Polish Hyperbaric Research, Kultura Bezpieczeństwa oraz Security Dimensions.

W zależności od tematyki istnieje możliwość publikacji w wybranym czasopiśmie.

Opis czasopism i warunki publikacji  znajdą Państwo po rozwinięciu zakładki Warunki publikacji

Warunkiem publikacji w każdym z czasopism jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną Formularz rejestracyjny do dnia 25 czerwca 2017

– przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie ze wzorem dla danego czasopisma) na adres mailowy konferencjaratownictwo@gmail.com; termin ostateczny nadsyłania pełnych tekstów w zakładkach czasopism

 

English