Miejsce konferencji

III Konferencja Naukowa RATOWNICTWO MEDYCZNE W NAUCE I PRAKTYCE

6-8 WRZEŚNIA 2017 roku, Hotel Robert’s Port ****, Stare Sady, Mikołajki – http://www.hotel-port.pl/

1

English