Formularz rejestracyjny

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Pełny tytuł/stopień naukowy (wymagane)

Organizacja - jeżeli jesteś osobą prywatną wstaw w to pole myślnik (wymagane)

Adres korespondencyjny (wymagane)

Dane do faktury - nazwa organizacji, dokładny adres (wymagane)

NIP

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Rodzaj uczestnictwa (wymagane)

Preferowane czasopismo (wymagane)

Tytuł referatu (plakatu, artykułu) : (jeżeli nie zgłaszasz referatu wstaw w to pole myślnik)

Uwagi: (jeżeli nie masz uwag wstaw w to pole myślnik)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

English