III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

RATOWNICTWO MEDYCZNE W NAUCE I PRAKTYCE 

  6 – 8 WRZEŚNIA 2017 r.

MIKOŁAJKI

Bez tytułu

Organizowana pod patronatem

JM REKTORA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŁUKASIKA

oraz

KOMENDANTA 1 WOJSKOWGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINKĄ SPZOZ W LUBLINIE

płk mgr Marcina SYGUTA

patronat medialny

 MEDYCYNA PRAKTYCZNA

medycyna praktyczna

Konferencja kierowana jest do praktyków, których głos w dyskusji będzie niezwykle ważny – zapraszamy ratowników medycznych, lekarzy medycyny ratunkowej i dziedzin pokrewnych, ratowników Krajowego Systemu Ratunkowo-Gaśniczego oraz studentów zainteresowanych problematyką ratowania życia ludzkiego.

English